שיחה מקומית מגזין 972

כללי

עמותת "תשע שבע שתיים – לקידום עיתונאות אזרחית" (ע"ר 580546307) הוקמה בשנת 2011 על ידי עיתונאים ובלוגרים ישראלים ופלסטינים. מטרת העמותה היא לחשוף את הציבור לתמורות הפוליטיות, התרבותיות והחברתיות בארץ ובכלל, לקדם תקשורת עצמאית על גבי האינטרנט ולפרסם דיווחים, כתבות ופרשנות בעברית, אנגלית וערבית.

מאז 2011 מפעילה העמותה אתר חדשות ופרשנות באנגלית, מגזין 972+, ומאז 2014 מפעילה גם אתר בעברית, שיחה מקומית, בשיתוף עם ארגון ג'אסט ויז'ן.

אפשר לפנות אלינו עם כל שאלה או בקשה לכתובת:
972acj@gmail.com

או במכתב למשרדינו: הפלך 7, תל אביב 6816727


צוות

ועד מנהל: רועי מאור, נעה יחוט, מיכל רותם,
יאסר אבו-ערישה ונועם שיזף

מנכ"ל: חגי מטר

עורכי האתרים: עדו קונרד, הנרייט שקר, אמג'ד עיראקי,
אורלי נוי, מירון רפופורט ויונית מוזס

כתב: אורן זיו

עיצוב ופיתוח אתרים מקורי: ניב פרחי, עידית פרנקל, עופר לופט, תום רושקו, חליל ג'רבאן ולוטם חצרוני
פיתוח אתרים עדכני: RGB Media
עיצוב נוסף: אווה נג'אר, Just Vision
איורים: ערן מנדל

ייעוץ משפטי: עו"ד יונתן קלינגר

רואה חשבון: יעקב ליואי

עורך מייסד: נועם שיזף


העמותה מתקיימת בעיקר מתרומות קוראים ומקרנות. מרבית הכתיבה והצילום בשני האתרים מבוססים על פעילותם ההתנדבותית של הבלוגריות והבלוגרים, אולם תחזוקת האתרים ועריכתם, וכן ניהול ותפעול העמותה, מצריכים משאבים ניכרים. תרומות מקוראי שני האתרים מהוות מרכיב מכריע בתקציב העמותה. הדרך הטובה ביותר לתמוך בפרויקט היא באמצעות תרומה חד פעמית או קבועה.

ניתן לתרום לנו באמצעות כרטיס אשראי, פייפאל, צ'ק או העברות בנקאיות בלינק הזה.


שקיפות תקציבית

את הדוחות המבוקרים של עמותת "תשע שבע שתיים – לקידום עיתונאות אזרחית" ניתן למצוא באתר גיידסטאר. להלן רשימת כלל המקורות הכספיים של העמותה לכל הפרויקטים שהיא מפעילה, בסכומים מעוגלים. כאן אפשר למצוא את תעודת רישום העמותה, וכאן את האישור לניהול תקין לשנת 2019, ואת האישור לשנת 2020.

חלק מתרומות הקוראים בסעיפים להלן הועברו ישירות וחלק באמצעות הקרן החדשה לישראל (DA). בתחתית הרשימה ניתן למצוא דיווח על תרומות מישויות מדיניות זרות.

2011

הקרן לצדק חברתי: 38,000 שקל (מענק נסיעות)

קרן היינריך בל: 24,000 שקל

2012

הקרן לצדק חברתי: 228,000 שקל

קרן היינריך בל: 49,000 שקל

קרן מוריה: 38,000 שקל

קולקטיב ההקדש לפילנתרופיה: 11,900 שקל

הקרן לצדק חברתי – 15,000 שקל (מענק נסיעות)

2013

תרומות קוראים/ות: 89,000 שקל

קרן האחים רוקפלר: 105,000 שקל

קרן מוריה: 72,500 שקל

קרן היינריך בל: 48,000 שקל

פרסום על גבי האתר: 10,000 שקל

אחר: 8,000 שקל

2014

תרומות קוראות/ים: 259,000 שקל

ארגון ג'אס ויז'ן (תמיכה ב"שיחה מקומית" בלבד): 232,000 שקל

קרן האחים רוקפלר: 171,000 שקל

קרן מוריה: 68,000 שקל

קרן היינריך בל: 57,400 שקל

הקרן לתמיכה בארגוני שלום וזכויות אדם: 12,000 שקל

פרסום: 12,000 שקל

אחר: 7,500 שקל

2015

קרן האחים רוקפלר: 194,000 שקל

הקרן לשלום במזרח התיכון: 99,000 שקל

קרן מוריה: 96,000 שקל

קרן היינריך בל: 54,800 שקל

[עדכון של יתר התמיכות ב-2015 יועלה בקרוב]

2016

תרומות מקוראות/ים: 285,000 שקל

ארגון ג'אסט ויז'ן – עבור משרות ופעילויות בשיחה מקומית: 447,000 שקל

קרן האחים רוקפלר: 231,000 שקל

הקרן לשלום במזרח התיכון: 99,000 שקל

קרן היינריך בל: 48,000 שקל

קרן ספרקפלאג: 38,000 שקל

פרסומות: 6,800 שקל

שני דגלים עתיד אחד: 3,000 שקל

2017

תרומות מקוראות/ים: 635,000 שקל

ארגון ג'אסט ויז'ן – עבור משרות ופעילויות בשיחה מקומית: 324,000 שקל

קרן האחים רוקפלר: 213,000 שקל

הקרן לשלום במזרח התיכון: 97,000 שקל

קרן היינריך בל: 38,000 שקל

שני דגלים עתיד אחד: 10,000 שקל

פרס דרור לשינוי חברתי: 25,000 שקל

סיבמו: 8,000 שקל

דורות: 6,000 שקל

פרסומות (באתר 972+): 8,700 שקל

2018

תרומות מקוראות/ים: 732,100 שקל

ארגון ג'אסט ויז'ן – עבור משרות ופעילויות בשיחה מקומית: 493,000 שקל

קרן החברה הפתוחה (OSF) – עבור שיחה מקומית: 303,600 שקל*

קרן האחים רוקפלר – עבור מגזין 972+: 245,000 שקל

הקרן לשלום במזרח התיכון: 69,400 שקל

קרן היינריך בל – עבור שיחה מקומית: 42,000 שקל

קרן רוזה לוקסמבורג – עבור מגזין 972+: 42,000 שקל

קבוצות הסולידריות עם פלסטין (שוודיה): 10,200 שקל

שני דגלים עתיד אחד: 7,000 שקל

פרסומות (באתר 972+): 3,400 שקל

* שיחה מקומית נתמכת בין היתר על ידי Foundation Open Society Institute, בשיתוף פעולה עם התוכנית לעיתונות עצמאית בקרן החברה הפתוחה. עמותת "972 – לקידום עיתונאות אזרחית" וארגון ג'אסט ויז'ן הם שותפים למענק עבור הפרויקט.

2019

תרומות מקוראות/ים: 32,000 שקל (נכון לינואר)

ארגון ג'אסט ויז'ן – עבור משרות ופעילויות בשיחה מקומית: 444,300 שקל

קרנות החברה הפתוחה (OSF) – עבור שיחה מקומית: 60,000 שקל*

קרן האחים רוקפלר – עבור מגזין 972+: 251,000 שקל

קרן רוזה לוקסמבורג – עבור מגזין 972+: 102,500 שקל

הקרן לשלום במזרח התיכון: 72,000 שקל

קרן היינריך בל – עבור שיחה מקומית: 42,200 שקל

שני דגלים עתיד אחד: 5,000 שקל

* שיחה מקומית נתמכת בין היתר על ידי Foundation Open Society Institute, בשיתוף פעולה עם התוכנית לעיתונות עצמאית בקרן החברה הפתוחה. עמותת "972 – לקידום עיתונאות אזרחית" וארגון ג'אסט ויז'ן הם שותפים למענק עבור הפרויקט.

[הנתונים יתעדכנו במהלך השנה]

 

לאורך השנים קיבלה עמותת "972 – לקידום עיתונאות אזרחית" מענקים מקרן היינריך בל ומקרן רוזה לוקסמבורג, המוגדרות לפי החוק "ישויות מדיניות זרות".

המענקים מהיינריך בל בשנים 2012 נועדו לכיסוי עלויות עריכה והנהלת חשבונות של מגזין 972+, בשנים 2013-2014 המענקים נועדו אך ורק לכיסוי משכורות עורכים במגזין 972+, וב-2015 גם לפרויקט מיוחד של סיקור הבחירות. בשנים 2016-2018 נועדו המענקים לכיסוי משכורות עורכים באתר שיחה מקומית, וב-2019 בנוסף לכך גם למימון סקר לקראת הבחירות. המענקים של קרן רוזה לוקסמבורג בשנים 2018-2019 נועדו לכיסוי משכורת עריכה של אחת מעורכות מגזין 972+. כל הסכומים להלן הם בש"ח.

קרן היינריך בל קרן רוזה לוקסמבורג
2012
רבעון ראשון 30,000
רבעון רביעי 30,000
2013
רבעון ראשון 28,800
רבעון רביעי 19,200
2014
רבעון ראשון 24,000
רבעון רביעי 33,400
2015
רבעון שלישי 30,100
רבעון רביעי 24,080
2016
רבעון שני 6,020
רבעון שלישי 37,800
רבעון רביעי 4,200
2017
רבעון ראשון 18,900
רבעון שני 15,120
רבעון רביעי 3,780
2018
רבעון ראשון 15,000
רבעון שלישי 22,800 25,441
רבעון רביעי 4,200 16,632
2019
רבעון ראשון 42,509
רבעון שני 24,200
רבעון שלישי 12,800 30,382